INWESTPROJEKT-DŹWIG sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie został powołany do życia dla zabezpieczenia potrzeb wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz wszelkich obiektów użyteczności publicznej w zakresie korzystania z urządzeń dźwigowych (wind, platform, schodów ruchomych itp.), hydroforowych, domofonowych oraz prowadzenia całodobowej kompleksowej obsługi technicznej tych urządzeń.

Zatrudniamy ok. 70 pracowników posiadających wymagane uprawnienia, wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie konserwacji, dostaw, modernizacji i montażów w/w urządzeń.

Posiadamy zaplecze techniczne w postaci bazy magazynowo–warsztatowo–biurowej o powierzchni użytkowej około 1000 m2 oraz flotę 20 samochodów.

Nadrzędnym celem przyświecającym naszym działaniom jest zadowolenie Klienta przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, a co za tym idzie wykorzystywaniu wyłącznie komponentów i materiałów najwyższej jakości- renomowanych producentów polskich i światowych.

Uzyskaliśmy certyfikat stosowania systemu zarządzania jakością zgodny z wymogami ISO 9001:2008 oraz certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego.

Opinię jaką cieszy się nasza spółka odzwierciedlają rozliczne referencje wystawiane zarówno przez inwestorów, jak i generalnych wykonawców.

W celu zapewnienia prawidłowego nadzoru nad działalnością spółek specjalistycznych średniej wielkości – takich jak nasza – niezbędne jest nadanie im odpowiedniej struktury organizacyjno-funkcjonalnej:

 1. Organizacyjnie naszą firmę tworzą trzy wydziały: Zakład Dźwigowy (konserwacja i naprawy urządzeń dźwigowych, całodobowe pogotowie dźwigowe), Zakład Montażowy (dostawy, montaże nowych urządzeń dźwigowych oraz modernizacje), Zakład Instalacyjny (konserwacje i naprawy hydroforni oraz innych instalacji, całodobowe pogotowie techniczne, dostawy i montaże)
 2. Struktura funkcjonalna naszej spółki to wyspecjalizowane służby:
  • dyspozytorskie
  • całodobowa łączność z dyspozytorami pogotowia dźwigowego i instalacyjnego.

  • konserwacyjne
  • zlokalizowane bezpośrednio w terenie, wyposażone w środki łączności i odpowiedni sprzęt techniczny

  • zaopatrzeniowe
  • magazyn główny oraz magazyny pomocnicze zlokalizowane w miejscu siedziby ekip

  • całodobowego pogotowia technicznego
  • całodobowe pogotowie techniczne pełnione jest przez pary uprawnionych dyżurnych konserwatorów mających do dyspozycji samochody.

  • transportowe
  • flota 20 samochodów.

Obecnie konserwujemy ponad 1300 urządzeń dźwigowych zlokalizowanych na terenie Lublina, Warszawy, Puław, Zamościa, Chełma i okolic znajdujących się w zasobach wspólnot mieszkaniowych, w obiektach użyteczności publicznej, takich jak: szpitale, banki, ministerstwa i in. urzędy, galerie handlowe, w obiektach wojskowych, uczelniach, zakładach przemysłowych.

Stale wykonujemy zamówienia na nowe dźwigi, platformy, schody ruchome i inne urządzenia dźwigowe.

W analizie kosztów konserwacji opieramy się na priorytecie spełnienia wymogów przepisów Urzędu Dozoru Technicznego, które określają czasokres przeglądów min. raz na 30 dni i zakres tych przeglądów.

Jesteśmy w stanie spełnić każde życzenie naszych Klientów dostarczając i wykonując montaż wszelkich dostępnych na światowym rynku dźwigów (np. elektryczne cierne, hydrauliczne, elektryczne bez maszynowni). Zapewniamy ich fachowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie oceny stanu urządzeń na podstawie normy PN-EN 81-80:2004 ; rozpoznawanie zagrożeń i określenie działań korygujących dla poprawy bezpieczeństwa istniejących dźwigów. Należy pod tą definicją rozumieć planowe i racjonalne przeprowadzanie remontów i modernizacji dźwigów oraz montaży nowych dźwigów, przy zastosowaniu materiałów i urządzeń najwyższej jakości.

Jesteśmy Firmą, której ambicją jest jak najbliższa współpraca z Klientem i będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie z Państwa strony.

Mamy nadzieję, iż oferta naszej Firmy spotka się z Państwa zainteresowaniem i zaowocuje nawiązaniem wzajemnej współpracy.